Apa nak Jadi Dengan Pempuan Sekarang ni.? Atau Sesuai Dipanggil

Betina Bodoh? Adakah Ia Sekadar Mahu Menjadi Bahan Tontonan

Awam? Or Sekadar Suka-Suka? Sedarlah Wahai Manusia yang

beragama ISLAM.... Orang Islam Tidak Semestinya BERIMAN..

Bersama-sama Lah kita untuk Mencegah Kejadian Seperti ini.. AMAR

MAKRUF NAHI MUNGKAR..